Het principeakkoord dat het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben gesloten over de hervorming van het pensioenstelsel betekent het einde van het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV). Dat kan werkgevers duizenden euro’s per werknemer per jaar gaan kosten. De maatregelen …

Pensioenakkoord betekent einde voor jeugd-LIV (korting op loonheffing bij laag inkomen) Read more »

Als het aan het kabinet ligt, komen bijna alle werknemers in de toekomst in aanmerking voor een persoonlijk ontwikkelbudget. Dit blijkt uit een voortgangsbrief over de aanpak Leven Lang Ontwikkelen. Het ontwikkelbudget vervangt de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting. Zowel …

Scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar voor de inkomenstenbelasting. Kabinet introduceert persoonlijk ontwikkelbudget Read more »