Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2015

 

  1. Er is geen proeftijd meer mogelijk bij een arbeidsovereenkomst van of korter dan zes maanden. Bij een arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden blijft de huidige regeling gelden.
  2. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is nietig, tenzij in het beding schriftelijk is gemotiveerd dat het concurrentie- beding noodzakelijk is vanwege  zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
  3. Bij arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer, dient de werkgever uiterlijk één maand voor de arbeidsovereenkomst eindigt, schriftelijk (kan per e-mail) aan de werknemer mee te delen of de arbeidsovereenkomst wordt voorgezet en zo ja onder welke voorwaarden

 

 

Bron: Zwart Mul Accountants

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*