Wijziging in belastingtarieven en beperking aftrekbaarheid kosten

Vanaf 2019 gelden er andere belastingtarieven. Vanaf 2021 zullen er nog slechts twee belastingschijven zijn,  waarbij een belastbaar inkomen t/m € 68.507 in verhouding gelijk belast gaat worden. Daarentegen worden de tarieven van de aftrekposten in box 1 verlaagd.

Box 1 in 2019
Voor 2019 is het tarief van de eerste schijf verhoogd. Daarentegen zijn de tarieven in schijf 2, 3 en 4 verlaagd. De tarieven box 1, wanneer de AOW-leeftijd nog niet is bereikt, zijn:

                                                           Belastbaar inkomen in €
2018                           t/m 20.142          max. 33.994     max. 68.507      boven 68.507
percentages                  36,55%                  40,85%           40,85%                 51,95%

2019                           t/m 20.384          max. 34.300     max. 68.507     boven 68.507
percentages                   36,65%                  38,10%            38,10%                51,75%

2020                           t/m 20.751           max. 34.764     max. 68.507      boven 68.507
percentages                   37,05%                   37,8%             37,8%                   50,50%

2021                                               max. 68.507                                boven 68.507
percentages                   37,05%                   37,05%           37,05%                  49,50%

Vanaf 2021 worden de tarieven in box 1 beperkt tot twee schijven. Het begintarief in de hoogste schijf 4 blijft tot en met 2021 € 68.507. Let op. Voor AOW-gerechtigden blijven er drie schijven.

2019 aftrekposten box 1. Het tarief waartegen u de hypotheekrenteaftrek en overige aftrekposten mag aftrekken is per 2019 verlaagd. Dit wordt geleidelijk verder verlaagd tot 37,05% in 2023.

Hypotheekrenteaftrek. De afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd. Ook dit even in tabelvorm.
Tarief                                                                       2018             2019             2020        2021          2022          2023
Maximaal aftrektarief eigen woning                         49,5%            49%              46%          43%           40%        37,05%

Overige aftrekposten. Ook het maximumtarief waartegen u de overige aftrekposten in box 1 mag aftrekken, wordt verlaagd tot 37,05% in 2023. Voor u als ondernemer kan dit te zijner tijd gevolgen hebben voor onder meer de MKB-winstvrijstelling en de ondernemersaftrek zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meewerkaftrek.
Tarief                                                                        2018             2019             2020         2021         2022          2023
Maximaal aftrektarief overige aftrekposten           51,95%          51,75%          46,0%      43,0%         40%         37,05%

Persoonsgebonden aftrek. De daling van het tarief waartegen u de overige aftrekposten mag aftrekken, heeft ook gevolgen voor de persoonsgebonden aftrek zoals:
o uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, zoals de partneralimentatie;
o uitgaven voor specifieke zorgkosten;
o weekenduitgaven voor gehandicapten;
o aftrekbare giften.

Voor wie gevolgen? Voor belastbare inkomens boven de € 68.507 wordt de belastingaftrek vanaf 2020 geleidelijk aan verlaagd tot 37,05% in 2023. Dit wordt deels gecompenseerd door een lager belastingtarief in box 1.

Tip. Vanaf 2020 zakt de kostenaftrek van 49 naar 46%. Profiteer dus in 2019 nog optimaal. Haal kosten desnoods naar voren (afkoop alimentatie, zorgkosten zoals een gebit of voorgenomen giften).
Vanaf 2020 zakt de kostenaftrek van 49 naar 46%. Profiteer dus in 2019 nog optimaal. Haal kosten (persoonsgebonden aftrek) desnoods naar voren (afkoop alimentatie, een dure tandartsingreep of voorgenomen giften in 2019 doen). U geniet in 2019 immers nog 3% meer aftrek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*