Vrije ruimte Werkkostenregeling naar 1,7% in Belastingplan 2020

De vrije ruimte uit de werkkostenregeling (WKR) moet per 2020 hoger worden. Staatssecretaris Snel van Financiën kondigde onlangs in zijn Fiscale beleidsagenda 2019 aan dat deze verhoging wordt opgenomen in het Belastingplan 2020. Dit wordt op Prinsjesdag gepresenteerd.

In februari van dit jaar werd al bekend dat staatssecretaris Snel van Financiën de vrije ruimte van de WKR wilde verruimen: tot een loonsom van € 400.000 zou die 1,7% van de fiscale loonsom moeten worden. Boven die grens zou de vrije ruimte 1,2% blijven.

 Voor werkgevers levert de verruiming van 1,2% naar 1,7% € 2.000 extra vrije ruimte op: 0,5 procentpunt x € 400.000. Als zij over datzelfde bedrag 80% eindheffing zouden moeten betalen, zou ze dat € 1.600 kosten. Werkgevers die de vrije ruimte regelmatig overschrijden, kunnen dus behoorlijk wat voordeel behalen met de hogere vrije ruimte.

Ook nieuwe regels voor de VOG

In de Fiscale Beleidsagenda 2019 kondigde Snel meer maatregelen aan. Zo mogen werkgevers per 1 januari 2020 de kosten van het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) onbelast aan een werknemer vergoeden zonder dat zij daarvoor hun vrije ruimte hoeven in te zetten. Hier gaat namelijk een gerichte vrijstelling voor gelden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*