Toch beperking van kostenaftrek werkruimte in huurwoning

De Hoge Raad heeft in een arrest van 12 augustus 2016 bevestigd dat, wanneer een ondernemer een werkruimte in een huurwoning gebruikt voor zijn onderneming, de huurkosten van de hele woning voor een belangrijk deel aftrekbaar zijn. Een groot verschil ten opzichte van de ondernemer die werkt in een eigen woning, want die kan zelden de kosten van de werkruimte in aftrek brengen.

In een eerste reactie liet de Belastingdienst weten dat het arrest eigenlijk niets bijzonders was en dat het in lijn lag met een uitleg van de belastingwetgeving zoals die ook door de Belastingdienst gevolgd werd.
Uit de antwoorden op Kamervragen blijkt echter dat staatssecretaris van Financiën Wiebes nu van gedachten is veranderd. Hij kondigt aan dat hij een wetswijziging gaat voorstellen waardoor deze kostenaftrek niet meer mogelijk zal zijn. Als het aan Wiebes ligt, worden de aftrekmogelijkheden voor ondernemers met een huurwoning gelijk aan die van ondernemers met een zelfstandige woning.

Wordt het wetsvoorstel aangenomen, dan zal dat waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2017 in werking treden. Tot en met de belastingaangifte inkomstenbelasting 2016 blijft de huidige regelgeving dus van toepassing zoals die door de Hoge Raad is uitgelegd.
Er komt een wetsvoorstel om vanaf 2017 de kostenaftrek voor ondernemers met een werkruimte in een huurwoning sterk te beperken. Tot en met de aangifte inkomstenbelasting 2016 blijft de aftrek mogelijk.

Tips & Advies belastingzaken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*