Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling) aangepast!

Zoals u weet, heeft het kabinet in oktober de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangekondigd. Op 9 november en 14 november heeft het kabinet de TEK-regeling aangepast. Wat moet u weten?

Energie-intensiviteit van 12,5 naar 7%. Het percentage energie-intensiviteit waaraan u als ondernemer moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op de TEK, is bijgesteld van 12,5 naar 7%.

Drempel geschrapt

De drempel (jaarlijks meer dan 5000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit verbruiken) heeft het kabinet geschrapt. Hierdoor kunnen ook kleine ondernemers die ten opzichte van hun omzet veel energie verbruiken, maar door de grootte van hun onderneming niet aan de drempelwaarden voldeden, in aanmerking komen voor de TEK.

Vergoeding.
Er geldt een vergoedingspercentage van 50% op het totaal van de energiekostenstijging boven de drempelprijs tot een maximumbedrag van € 160.000 per ondernemer. Dit maximumbedrag geldt ook voor landbouwbedrijven. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 m3 gas en € 0,35 kWh elektriciteit.

Wat zijn de voorwaarden?

Om voor de TEK in aanmerking te kunnen komen, moet uw onderneming:

• voldoen aan de Europese MKB-definitie. U bent volgens de EU-definitie een MKB-onderneming als uw onderneming minder dan 250 werknemers heeft en de jaaromzet minder dan € 50 miljoen of het balanstotaal minder dan € 43 miljoen bedraagt. Let op. Dit geldt voor een zelfstandige onderneming en is van toepassing op de totale onderneming, inclusief verbonden ondernemingen en partner¬ondernemingen;
• ingeschreven staan in het handelsregister;
• een energie-intensieve MKB-onderneming zijn waarbij minimaal 7% van uw omzet bestaat uit energiekosten.

Aanvragen?

De TEK wordt naar verwachting uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 opengesteld en kunt u deze met terugwerkende kracht aanvragen.

Bron: Tips & Advies
25.11.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*