Scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar voor de inkomenstenbelasting. Kabinet introduceert persoonlijk ontwikkelbudget

Als het aan het kabinet ligt, komen bijna alle werknemers in de toekomst in aanmerking voor een persoonlijk ontwikkelbudget. Dit blijkt uit een voortgangsbrief over de aanpak Leven Lang Ontwikkelen. Het ontwikkelbudget vervangt de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting.

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen in de toekomst het zogenoemde STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Zij kunnen dit gebruiken voor een groot aantal opleidingen, cursussen of EVC-procedures (Erkenning van Verworven Competenties). Het kabinet wil hiermee stimuleren dat mensen door scholing blijven werken aan hun ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De introductie van een persoonlijk ontwikkelbudget was eerder al aangekondigd in het regeerakkoord.

Hoe hoog is het budget?

Het maximale bedrag dat iemand straks kan krijgen, ligt tussen de € 1.000 en € 2.000. Zo’n 100.000 tot 200.000 mensen zouden per jaar gebruik kunnen maken van de regeling. Zij moeten er dan wel op tijd bij zijn: aanvragen worden in behandeling genomen totdat het totale budget op is.
Alleen mensen die voor de opleiding of cursus al voor een andere vorm van publieke, individuele financiering van onderwijs – zoals studiefinanciering, een lerarenbeurs of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten – in aanmerking komen, kunnen geen gebruikmaken van het STAP-budget.

Fiscale scholingsaftrek blijft volgend jaar nog bestaan

Een werknemer die een opleiding, cursus of EVC-procedure wil volgen, kan dit straks online doorgeven (naar verwachting bij UWV). Na goedkeuring van de aanvraag, wordt het bedrag direct overgemaakt aan de opleidingsinstelling en kan de werknemer starten. De werknemer ontvangt het budget dus niet zelf, om misbruik van de regeling te voorkomen. Het kabinet is van plan om de regeling van het STAP-budget deze zomer nog te publiceren. Maar vanwege de tijd die nodig is voor de implementatie is een ingangsdatum per 1 januari 2020 niet haalbaar. Dit betekent ook dat de fiscale scholingsaftrek volgend jaar nog gewoon blijft bestaan. Op het moment dat het STAP-budget ingaat, zal de aftrek voor scholingsuitgaven komen te vervallen.

Onderdeel van Leven Lang Ontwikkelen

Het STAP-budget is onderdeel van de aanpak Leven Lang Ontwikkelen. Binnen deze aanpak werkt het kabinet ook aan meer duidelijkheid over de fiscale behandeling van individuele leer- en ontwikkelbudgetten die in de cao zijn afgesproken. Daarnaast is het kabinet binnen deze aanpak bezig met plannen voor het flexibeler maken van het onderwijsaanbod, zodat dit beter aansluit bij een werkend leven of druk gezinsleven.

 

Bron: Rendement 11.06.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*