Schilderspensioenfonds komt zzp’ers tegemoet

Het schilderspensioenfonds BPF is bereid te kijken of het mogelijk is zzp-schilders te ontheffen van de verplichte deelname als de wet dat toestaat. Bij een ontheffing is de zzp’er wel verplicht ergens anders zijn pensioen onder te brengen. Dat heeft het bestuur van BPF gezegd in een gesprek met Zelfstandigen Bouw.

Dit voorjaar vulden ruim 1400 zzp-schilders een enquête van Zelfstandigen Bouw over het schilderspensioen in. Verhoef: “De uitkomst was duidelijk: driekwart van de zzp-schilders wil af van de verplichte deelname. En de meeste zzp-schilders vinden het onrechtvaardig dat zij wel en werknemers niet vroegpensioenrechten zijn kwijtgeraakt.”

Verhoef is blij dat het BPF-bestuur de klachten van zzp’ers nu serieus neemt en bereid is te zoeken naar oplossingen. “Nu moet het nog de daad bij het woord voegen. Eind september komt het voltallige BPF-bestuur bij elkaar. Dan vernemen we of we aan de slag kunnen met het concreet oplossen van de klachten

Bron: Website ‘’Zelfstandige Bouw’’ september 2016
schilder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*