Schenkingen aan kinderen

Ter besparing van erfbelasting na uw overlijden kan het zinvol zijn om al tijdens uw leven een deel van uw vermogen over te dragen aan uw kinderen. Denk eens na over het opstellen van een schenkingsprogramma. Spreiding van schenkingen over een bepaalde periode kan leiden tot een optimaal gebruik van de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen aan kinderen.

Tip! Schenken kan door geld te geven, maar kan ook op papier. U moet de schenking dan wel vastleggen in een notariële akte en jaarlijks een rente van 6% betalen over het geschonken bedrag.

Schenkingen aan uw kinderen in 2016 zijn vrij van schenkbelasting tot een bedrag van € 5.304 per kind. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van € 25.449. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling kan verder worden verhoogd tot € 53.016 als de schenking betrekking heeft op financiering van de eigen woning van het kind of op een dure studie van het kind. Op de eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking aan uw kinderen moet in de aangifte schenkbelasting een beroep worden gedaan.

Let op! Heeft u voor 1 januari 2010 gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan kunt u in 2016 gebruik maken van de extra verhoging voor studie of woning, zij het tot maximaal € 27.570.

Voor schenkingen aan anderen, bijvoorbeeld kleinkinderen, is het belastingvrije bedrag € 2.122. Boven de vrijstelling(en) geldt een tarief van 10% over de eerste € 121.903 en van 20% over het meerdere.

Bron: Zwart Mul Accountants

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*