Ook in 2022 forse subsidies via de Energie-investeringsaftrek (EIA)

RVO.nl heeft onlangs de nieuwe Energielijst voor 2022 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat u ook dit jaar weer forse subsidies kunt krijgen voor energievriendelijke investeringen. Maar wat levert het op en waar moet u aan denken?

Ieder jaar maakt de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een nieuwe Energielijst bekend Op deze lijst staan energievriendelijke bedrijfsmiddelen die voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) in aanmerking komen. Wilt u gaan investeren, dan is het van belang om te weten of het bedrijfsmiddel dat u op het oog heeft in aanmerking komt. Maar wat levert dat op en wat zijn de voorwaarden?

Energie-investeringsaftrek

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een percentage van de aanschafprijs van een energievriendelijk bedrijfsmiddel dat u extra in aftrek op de winst mag brengen. Deze extra aftrek bedraagt dit jaar, net als in 2021, 45,5%. Dit percentage mag u ineens ten laste van de winst brengen, naast de normale jaarlijkse afschrijvingen. Door de aftrek verlaagt u de winst. Afhankelijk van uw belastingtarief betaalt u daardoor minder belasting.

Wijzigingen 2022. Ook dit jaar is de Energielijst op een aantal punten gewijzigd. Op deze manier kan RVO.nl de EIA zo veel mogelijk ten goede laten komen aan bedrijfsmiddelen waarin men de ondernemer wil overhalen om te investeren. Meestal zijn dit nieuwe technieken of technieken die relatief duur zijn ten opzichte van minder energievriendelijke technieken.

Waterstof. Dit jaar is bij de wijzigingen in de Energielijst de nadruk gelegd op investeringen in waterstof die een CO2-reductie op moeten leveren. De wijzigingen zijn echter divers en lopen uiteen van bijv. verscherpte eisen voor energiezuinige koelkasten tot de toevoeging van cruise control gestuurd door gps-gegevens.

Energielijst 2022. U moet nagaan of uw voorgenomen investering op de Energielijst voorkomt. Als u de EIA wilt benutten, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet het bedrag aan energie-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn en moet het een nieuw bedrijfsmiddel zijn. Ook moet u uw investering binnen drie maanden melden bij RVO.nl.

En dan verder?
U ontvangt hiervan een bevestiging die u bij de boekhouding moet bewaren. U verwerkt de EIA in uw aangifte. De Belastingdienst beslist uiteindelijk of uw investering aan de voorwaarden voldoet en of u dus inderdaad recht heeft op de EIA.

Wilt u investeren in nieuwe energievriendelijke bedrijfsmiddelen, kijk dan eerst of het bedrijfsmiddel op de Energielijst staat. Dit scheelt u namelijk 45,5% aan EIA. Zorg ook dat u de overige voorwaarden in acht neemt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*