Nieuwe wet voor minimumloon per 1 januari 2024

Het kabinet voert per 1 januari 2024 een nieuwe wet in voor het minimumuurloon. Het maandloon van een minimumloonverdiener wordt straks bepaald door het feitelijke aantal uren dat is gewerkt.

Tegelijkertijd gaat het wettelijk minimumloon op 1 januari 2024 omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur. Daarbij gaat het om een reguliere indexatie, elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen.

Wettelijk minimumuurloon

De invoering van het wettelijk minimumuurloon betekent dat er geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer zijn. Daarvoor in de plaats komt 1 uniform minimumuurloon, waar alle werknemers in Nederland recht op hebben. Het maandloon van een minimumloonverdiener wordt straks bepaald door het feitelijke aantal uren dat is gewerkt. Nu is het nog zo dat minimumloonverdieners die 40 uur werken een lager uurloon hebben dan mensen die 36 uur werken. Aan die ongelijkheid komt een einde. Het minimumuurloon is het resultaat van het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Kathmann en Maatoug.

Aanpassingen

De invoering van het minimumuurloon kan vragen om aanpassingen van salarisadministraties, arbeidscontracten en cao’s.

Fiscaal Vanmorgen 23 10 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*