Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in 2020

In 2020 komt er een nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) voor alle ondernemers, ongeacht de rechtsvorm. Bij een omzet tot maximaal € 20.000,- (excl. btw) per kalenderjaar kan een ondernemer kiezen voor vrijstelling van btw. Hij brengt dan geen btw in rekening aan zijn afnemers en kan de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen niet in aftrek brengen.

Ontheffing aangifte en administratieve verplichtingen

Ondernemers die voor toepassing van de nieuwe KOR kiezen, zijn als hoofdregel ontheven van het doen van btw-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen met betrekking tot de door hen verrichte goederenleveringen en diensten in Nederland. Dit geldt ook voor intracommunautaire leveringen die deze ondernemers vanuit Nederland verrichten. Wel gelden er administratieve verplichtingen en kan de KOR-ondernemer btw verschuldigd zijn en btw-aangifte moeten doen als de heffing van btw naar hem is verlegd, bijvoorbeeld omdat de leverancier niet in Nederland is gevestigd.

Jaaraangifte

Met de afschaffing van de huidige KOR vervalt ook het huidige beleid van de Belastingdienst om onder voorwaarden het doen van jaaraangifte voor de btw toe te staan.

Herziening

Ondernemers die opteren voor de nieuwe KOR, kunnen bij het ingaan van die vrijstelling te maken krijgen met een herziening van de eerder in aftrek gebrachte voorbelasting met betrekking tot investeringsgoederen. De herzieningsregeling zal op dit punt worden aangevuld, zodat bij een sfeerovergang herziening achterwege blijft onder een grensbedrag van € 500,-.

 

Bron: Tips en Advies 20092018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*