Nieuwe coronasteunmaatregelen overheid voor ondernemers

Iedereen heeft wel de persconferentie van vrijdag 26 november 2021 gezien met de per 28 november 2021 aangekondigde verzwaarde maatregelen. Hierop heeft de overheid meteen ook aangekondigd de steunmaatregelen voor ondernemers weer te activeren. Wat zijn de belangrijkste drie steunmaatregelen die we u nu kunnen melden?

NOW

Ondernemers die ten minste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen, kunnen voor de maanden november en december de NOW 5.0 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5.0 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5.0 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4.0. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85%. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen. kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5.0-subsidie. Voor de NOW 5.0 is circa € 1,5 miljard gereserveerd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85 naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het maximale subsidiebedrag dat een MKB-onderneming kan ontvangen, wordt € 550.000 en € 600.000 voor niet-MKB-ondernemingen. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen nu de Europese Commissie deze ruimte biedt. Daarnaast is de Europese staatssteungrens voor bedrijven in de visserij, land- en tuinbouw verhoogd. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf TVL Q4 2021.

Belastingmaatregelen

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald, vallen ook onder het uitstel.

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

De NOW 5.0 en de TVL worden ge(re)activeerd en het belastinguitstel voor ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit nu alsnog aanvragen. Hieronder valt ook de aangifte van het vierde kwartaal van 2021 dat normaliter voor eind januari 2022 had moeten zijn. De invorderingsrente blijft nog zes maanden langer op 0,01% staan.

Bron: Tipsenadvies.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*