Minimumloon stijgt per 1 januari 2022 met 1,41%

Per 1 januari 2022 bedraagt het minimumloon € 1.725,00 per maand. Dit is een verhoging van maar liefst 1,41% ten opzichte van het minimumloon dat gold per 1 juli van dit jaar.

Ieder jaar wordt het wettelijk minimumloon per 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. De minimumbedragen die in de eerste helft van 2022 gaan gelden, heeft demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd in de Staatscourant. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2022 € 1725,00 per maand, € 398,10 per week en € 79,62 per dag. Dit is wat werkgevers minimaal moeten betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder betalen bij een fulltime dienstverband. Voor jongeren onder de 21 jaar gelden aangepaste bedragen. Er is geen vast minimumloon per uur. De werkgever deelt daarvoor het minimumloon per week door het aantal uur dat in de organisatie een fulltime werkweek bedraagt (meestal 36 of 40 uur).

Lager minimumloon voor BBL’ers
Werknemers onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Daarbij gelden er voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lagere minimumbedragen.

Bron: RendementOnline 22 10 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*