Investeringen – Laat fiscus nog maximaal meebetalen

Door uw investeringen goed te plannen zorgt u ervoor dat u fiscaal maximaal profiteert. Waar moet u, met zicht op 2018, bij investeringsplannen nu op letten?

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
Voor investeringen tot een maximum van € 312.176,- kunt u een extra fiscale aftrek krijgen van maximaal 28%. De extra aftrek loopt af naarmate de omvang van alle investeringen in het jaar toeneemt, om zodoende kleinere investeringen maximaal te laten profiteren (zie tabel).

Investering………………………………… aftrek
€ 0,- tot € 2.300,-……………………€ 0,-
€ 2.300,- tot € 56.192,-……………….28%
€ 56.193,- tot € 104.059,-……………€ 15.734,-
€ 104.060,- tot € 312.176,-…………..€ 15.734 -/- 7,56% van investering boven € 104.059,-
meer dan € 312.176,-…………………€ 0,-

Grote investeringen? Dit betekent dat een investering van € 100.000,- verspreid over twee jaren (2 x € 50.000,-), meer aftrek oplevert dan een investering van € 100.000,- in één jaar. Het verschil in aftrek bedraagt € 12.313,-. Bij een investering van € 200.000,- bedraagt het verschil maar liefst € 22.964,-. Het loont dus om grotere investeringen te spreiden.

Kleine investeringen? U krijgt de KIA alleen voor investeringen van minstens € 450,-. Daarnaast moet het totaal aan investeringen meer dan € 2.300,- bedragen. Tip. Investeert u weinig, dan loont het dus om zo mogelijk meerdere investeringen nog dit jaar in te plannen. Schaft u dit jaar een laptop aan van € 1.500,- en een beamer van € 2.000,-, dan krijgt u in totaal € 980,- aan extra aftrek. Spreid u de aankopen over twee jaren, dan krijgt u niets. Andersom doet zich dat ook voor bij het maximum van € 311.242,-. Schiet u dit jaar over deze grens heen, dan loont het de moeite uw investering zo mogelijk te spreiden over 2017 én 2018.

Samengestelde kleine investeringen? Bij kleinere investeringen is het slim om deze als een samengestelde investering aan te merken. Zo tellen bijvoorbeeld een bureau van € 400,- met twee bijbehorende ladekasten à € 250,- niet mee voor de KIA, maar wel als u de totale investering als één geheel aanmerkt, ‘kantoormeubilair’ € 900,-.

Bundel zo mogelijk kleinere investeringen onder € 2.300,- en spreid grotere over 2017 en 2018, zodat u zoveel mogelijk profiteert van de extra fiscale aftrek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*