INBRENG VAN PRIVEGOEDEREN NAAR DE ZAAK

Ondernemers brengen nog wel eens privébezittingen in hun bedrijf in. Hoe kunt u daar uw voordeel mee doen als u dat ook doet?

Ook als starter. Zit u krap bij kas en moet u toch investeren, dan is het een goed idee voor u om vanuit privé zaken in te brengen in uw onderneming. Stel, u brengt vanuit privé een pc in die u op 1 oktober 2015 privé heeft gekocht voor € 1.550,- (€ 1.281,- + € 269,- btw). Wat nu?

Vooraftrek btw? Bij de aankoop van goederen privé is over deze aankoop btw betaald. Als u die inbrengt in uw onderneming, heeft u in beginsel geen recht op vooraftrek van deze btw. Ten tijde van de aankoop was u namelijk geen ondernemer. Als u echter aannemelijk kunt maken dat de aankoop van de computer uiteindelijk toch bestemd was voor uw onderneming, dan kan de btw wél in aftrek worden gebracht. Tip. Zorg dan voor een duidelijke aankoopfactuur waar eventueel al van uw bedrijf bekende gegevens op staan.

Tegen welke waarde? Bij de start van uw bedrijf mag u deze computer in de boekhouding opnemen tegen de waarde in het economisch verkeer (de marktprijs op het moment van inbreng).

Afschrijven = minder belasting betalen. Aangezien de waarde (in ons voorbeeld) in het economisch verkeer hoger is dan € 450,-, mag u deze niet ineens van de winst aftrekken. U moet de computer op uw balans zetten. De tegenboeking in uw boekhouding is dan ‘privéstorting’. U mag afschrijven over de aanschaf- minus de restwaarde (stel 10%). In het voorbeeld is dat € 279,- (€ 1.550,- -/- € 155,-) : 5) per jaar.

Investeringsaftrek? Als u de privé-pc inbrengt, heeft u helaas géén recht op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De wet vereist nl. een juridische betalingsverplichting en die bestaat bij de inbreng vanuit de privésfeer niet. U heeft wél recht op deze extra aftrek (max. 28%) als u de computer direct voor uw bedrijf heeft gekocht. Tip. U mag dan bovendien willekeurig afschrijven over die investering. Dat geldt voor investeringen in de drie jaren dat u recht heeft op de ‘startersaftrek’ en die van het daaraan voorafgaande jaar. Realiseer u wel dat u later minder kunt afschrijven, zodat uw winst in de volgende jaren hoger zal zijn.

Waren bij aankoop de spullen al voor uw bedrijf bestemd, dan mag u de btw terugvragen. Neem de spullen tegen de werkelijke waarde op in uw boekhouding.

Bron: Tips en advies eenmanszaak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*