Huurrecht als ondernemingsvermogen

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan die gevolgen heeft voor de ondernemer met een huurwoning.

Een huurrecht dat voor de uitoefening van een onderneming wordt gebruikt kan ondernemingsvermogen vormen, want, zo zegt de Hoge Raad, een huurrecht is een vermogensrecht en daarmee een goed. Wanneer dit huurrecht als ondernemingsvermogen wordt aangemerkt, dan komt de huur ten laste van de winst. Als het om een huurrecht gaat van een woning die ook in privé wordt gebruikt, dan moet voor het privégebruik een bedrag bij de winst worden geteld.

Uitspraak Hoge Raad
De situatie: een ondernemer woont in een huurhuis en gebruikt een ruimte in die woning voor zijn onderneming. Omdat de woning geen eigendom van de ondernemer is, kan de woning zelf niet als ondernemingsvermogen worden aangemerkt. Voor het huurrecht ligt dat duidelijk anders: dit kan wél als ondernemingsvermogen worden gezien omdat voldaan is aan de eis dat het recht voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. Concreet betekent dit dat de huur volledig ten laste van de winst kan worden gebracht. Tot slot vindt een correctie van de aftrek plaats door de bijtelling voor het privégebruik.

Aftrekbeperking kosten werkkamer
Wel geldt er een aftrekbeperking voor de kosten van een werkkamer in de woning van de ondernemer. Deze beperking is alleen van toepassing op een woning die niet tot het ondernemingsvermogen behoort. Als het gaat om ondernemingsvermogen maakt de Hoge Raad geen onderscheid tussen een woning en een huurrecht van een woning. Omdat het in dit geval om ondernemingsvermogen gaat, speelt de aftrekbeperking dus geen rol. Deze is al verwerkt in de bijtelling voor het privégebruik van de woning.

Bron: Zwart-Mul Accountants en Adviseurs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*