Gewone betalingsregels belastingen weer van kracht

Eind september kregen ondernemers een brief van de Belastingdienst dat de invorderingsmaatregelen weer worden opgestart. Wat betekent dit en moet u zich nu zorgen maken? Wanneer speelt dit?

Planning Belastingdienst
Eind september is de Belastingdienst begonnen met het versturen van vooraankondigingen dat de invorderingsmaatregelen weer zijn opgestart. De Belastingdienst heeft in de planning staan om:
• vanaf begin oktober 2021 de betalingsherinneringen te versturen;
• vanaf begin november 2021 de aanmaningen te versturen; en
• vanaf begin januari 2022 de dwangbevelen te versturen.

Voor welke belastingschulden geldt dit? Dit geldt alleen voor belastingen waarvoor u een betalingsachterstand heeft en waarvoor u geen (bijzonder) uitstel van betaling heeft. Tip. Kunt u uw belastingschulden niet tijdig betalen, dan kunt u proberen via de gewone regels uitstel of een betalingsregeling te krijgen. Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis kunt u immers niet meer aanvragen na 30 september 2021.

Kort telefonisch betalingsuitstel
U kunt vier maanden uitstel van betaling krijgen vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag. Hiervoor moet u aan alle volgende voorwaarden voldoen:
• u heeft eerder altijd op tijd aangifte gedaan;
• uw totale openstaande belastingschuld (loonheffing, btw, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, toeslagen, e.d.) is minder dan € 20.000. Een belastingschuld waartegen u bezwaar heeft gemaakt en uitstel van betaling heeft gekregen, telt niet mee;
• u heeft geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel heeft gekregen;
• u heeft niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen wegens betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf. Let op. U kunt geen kort telefonisch uitstel krijgen voor een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2021 met een datum die ligt voor 1 november 2021.

Hoe aanvragen? U kunt pas kort telefonisch uitstel van betaling aanvragen als u de (naheffings)aanslag heeft ontvangen. U vraagt het uitstel aan bij de BelastingTelefoon: (0800) 05 43. Let op. Voor de aanslag waarvoor u uitstel heeft gekregen, kunt u geen betalingsregeling meer krijgen.

Langer betalingsuitstel nodig?
Heeft u langer uitstel nodig of voldoet u niet aan de voorwaarden voor kort telefonisch uitstel, dan kunt u een betalingsregeling voor maximaal twaalf maanden treffen. De periode van twaalf maanden begint te lopen vanaf de laatste betaaldatum van de belastingaanslag waarvoor u de betalingsregeling aanvraagt. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:
u heeft een zekerheidsstelling, zoals een hypotheekrecht, verpanding of een bankgarantie die gelijk is aan de waarde van de schuld;
u heeft geen openstaande aanslag motorrijtuigenbelasting.

Formulier. U kunt uitstel van betaling vragen met het formulier Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie (https://bit.ly/3zMsu54). Let op. Voorkom aanmaningskosten en verstuur het formulier voor de uiterste betaaldatum van de aanslag.
De gewone betalingsregels gelden weer voor belastingen, maar niet voor schulden waarvoor bijzonder uitstel van betaling wegens corona is verleend. Kunt u uw belastingschulden niet tijdig betalen, verzoek dan om kort of lang uitstel of om een betalingsregeling.

Bron: TipsenAdvies.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*