Gemiddelde premie WGA en ZW in 2017 bekend

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van UWV blijft gemiddeld genomen in 2017 vrijwel gelijk. Wel verandert er het één en ander in de opbouw en financiering, zo staat in een publicatie van UWV.
Per 2017 bestaat de UWV-premie voor de Werkhervattingskas (Whk) nog maar uit twee componenten: een gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en een gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW). Op dit moment is de WGA-premie nog verder opgesplitst in een apart WGA-vast- en een WGA-flex-deel. Hij bestaat nu dus uit drie premiedelen.

Gedifferentieerde premie bepalen via UWV
De hoogte van de Whk-premie die UWV hanteert, hangt direct of indirect af van het aantal werknemers dat vanuit uw organisatie de ZW en WGA instroomt. In de nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2017 (pdf) van UWV staan de gemiddelde premies voor 2017.

• gemiddelde WGA-premie 2017: 0,74% (nu 0,47 + 0,24 = 0,71%)
• gemiddelde ZW-premie 2017: 0,35% (nu 0,36%)

De precieze premie voor 2017 krijgen werkgevers in november via een beschikking van de Belastingdienst. Ook kunnen werkgevers hun gedifferentieerde premie WGA en ZW voor 2017 al zelf berekenen via uwv.nl/premiewijzer.

Eigenrisicodragers zijn zelf verantwoordelijk
Werkgevers kunnen voor de WGA en de ZW afzonderlijk kiezen of ze gebruik willen maken van de publieke verzekering van UWV of zelf het risico willen dragen. Eigenrisicodragers betalen de Whk-premie van UWV niet, maar zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de uitkeringen en re-integratie van langdurig zieke werknemers.
In het Whk-stelsel veranderen met ingang van 2017 – naast de samenvoeging van de WGA-premiedelen – drie dingen:

• Werkgevers die nu eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast en dit volgend jaar voor de hele WGA willen zijn, hoeven de WGA-flex-uitkeringen van werknemers die vóór 2017 ziek worden niet zelf te dragen.
• Nieuwe eigenrisicodragers voor de WGA mogen alle lopende WGA-vast- en -flex-uitkeringen achterlaten bij UWV.
• Werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap terugkeren naar de publieke UWV-verzekering gaan een terugkeerpremie betalen die rekening houdt met WGA-uitkeringen uit het verleden.

Bron: Rendement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*