Gebruikelijk loon naar € 45.000 in 2017

Het gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders stijgt in 2017 naar € 45.000. Het is de eerste stijging van het gebruikelijk loon sinds 2014.

Het gebruikelijk loon stond al sinds 2014 op € 44.000. Uit de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 blijkt echter dat het gebruikelijk loon weer met € 1.000 stijgt. In 2017 moet een werknemer met een aanmerkelijk belang in de onderneming waar hij werkt zichzelf dus minimaal € 45.000 betalen. De directeur groot aandeelhouder (dga) mag weliswaar afwijken van dit bedrag, maar dan moet hij aannemelijk kunnen maken dat bij een meest vergelijkbare dienstbetrekking van een werknemer die geen dga is, een lager loon gebruikelijk is.

Bron: Rendement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*