Factuurvereisten

Als een factuur niet juist is opgesteld, kan de Belastingdienst de vooraftrek weigeren, kan dit leiden tot boetes of problemen geven bij het terugvragen van in rekening gebracht buitenlandse btw. Een juiste factuur is dus van essentieel belang.
De factuur die u aan uw afnemer stuurt dient minimaal te voldoen aan onderstaande eisen.

• Vermelding van uw volledige naam en die van uw afnemer;
U vermeldt de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
• Uw volledige adres en dat van uw afnemer;
U vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende.
• Uw btw-nummer;
Bij fiscale eenheden is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert.
• Uw KvK-nummer.
• De datum waarop de factuur is uitgereikt.
• Een opeenvolgend nummer.
• De aard van de goederen of diensten die u hebt geleverd.
• De hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten die u hebt geleverd.
• De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling.
• Het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw.
Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is.
• Het btw-tarief dat u in rekening brengt.
• Het btw-bedrag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*