Beperking vrije ruimte in de werkkostenregeling in 2024

De vrije ruimte van de werkkostenregeling biedt werkgevers de mogelijkheid om vergoedingen of verstrekkingen die eigenlijk belast moeten worden, toch onbelast te kunnen uitkeren. In het Belastingplan 2024 wordt voorgesteld om deze vrije ruimte met ingang van 2024 te beperken. 

Onbelast. Door de werkkostenregeling kunt u een percentage van uw totale fiscale loon aanwenden voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Denk hierbij aan bonussen, kerstpakketten of bedrijfsuitjes. Blijft u met alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen binnen de vrije ruimte, dan hoeft u als werkgever ook geen belasting te betalen. Gaat u over deze grens heen, dan betaalt u 80% over het meerdere via de eindheffing.

Vrije ruimte in 2023 en 2024. Dit jaar is de vrije ruimte in de werkkostenregeling nog 3% van de eerste € 400.000 aan loonsom en 1,18% van het meerdere. Hoogstwaarschijnlijk wordt vanaf 2024 de vrije ruimte verlaagd naar 1,92% van de eerste € 400.000 en 1,18% van het meerdere. Als uw loonsom meer is dan € 400.000, scheelt dat dus € 4.320 aan vrije ruimte. Tip. Het kan daarom lonen om vergoedingen of verstrekkingen die u in 2024 wilt geven, naar voren te halen of om een factuur voor de kerstpakketten in 2023 te betalen en niet pas in januari 2024. Dat heeft uiteraard alleen zin als u momenteel nog niet alle vrije ruimte voor 2023 heeft benut.

Waarschijnlijk kunt u op dit moment al een redelijke inschatting maken over de vraag of u de vrije ruimte in de werkkostenregeling over 2023 volledig benut of niet. Wellicht is het mogelijk om een eventueel overschot aan vrije ruimte te benutten door kosten naar voren te halen, bijv. door de factuur voor eindejaarsgeschenken nog in 2023 te betalen. Vooral ook omdat de vrije ruimte in 2024 lager wordt.

Bron: Tips &Advies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*