Belastingplan 2017

Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2017 gepresenteerd. De plannen bestaan deze keer uit zes wetsvoorstellen: Belastingplan 2017, Overige fiscale maatregelen 2017, Fiscale vereenvoudigingswet 2017, Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing en Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting. Wij zetten de belangrijkste voorstellen op een rij.

Uitfasering pensioen in eigen beheer vanaf 2017
Directeuren-grootaandeelhouders krijgen vanaf 1 januari 2017 drie jaar de tijd om hun pensioen in eigen beheer fiscaal voordelig af te kopen. De belastingkorting voor afkoop bedraagt in 2017 34,5%, in 2018 25% en in 2019 19,5%. Als er een partnerpensioen is, moet de (ex-)partner toestemming geven voor de afkoop. Als afkoop niet mogelijk of niet wenselijk is, kan het pensioen worden omgezet in een zogeheten ‘oudedagsverplichting’. Als de directeur-grootaandeelhouder geen gebruik wil maken van deze mogelijkheden, blijft voor het tot en met 31 december 2016 opgebouwde pensioen in eigen beheer de huidige regeling gelden. Na 1 januari 2017 kan er geen pensioen in eigen beheer meer worden opgebouwd.

Wijziging vennootschapsbelasting per 2018
Per 1 januari 2018 wordt de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting (20%) verlengd van € 200.000,- naar € 250.000,-. Per 2020 gaat de eerste tariefschijf van € 250.000,- naar € 300.000,- en per 2021 naar € 350.000,-. Dit moet ervoor zorgen dat het fiscale vestigingsklimaat van Nederland aantrekkelijk blijft.

Procedure teruggaaf btw op oninbare vordering wordt eenvoudiger
Het recht op btw-teruggaaf ontstaat in ieder geval als de factuur één jaar na opeisbaarheid niet of slechts gedeeltelijk is betaald. Het is vanaf 1 januari 2017 niet meer nodig om een apart verzoek voor btw-teruggaaf in te dienen. De btw-teruggaaf kan worden verwerkt in de reguliere btw-aangifte over het tijdvak waarin duidelijk wordt dat de factuur niet of slechts gedeeltelijk zal worden betaald.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit geldt niet voor kleine belangen
De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) voor de schenk- en erfbelasting kan niet langer worden toegepast bij indirecte belangen van minder dan 5%. Hiermee worden de gevolgen van een recente uitspraak van de Hoge Raad ongedaan gemaakt.
De wetsvoorstellen moeten nog door het parlement worden behandeld, er kunnen dus nog wijzigingen worden aangebracht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*