Belangrijkste wijzigingen uit de Miljoenennota

Minder mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling daalt van 14% naar 12,7%. Dat betekent meer belasting betalen naarmate de winst hoger is.

Arbeidskorting stijgt
De overheid wil dat werken loont en verhoogt daarom de arbeidskorting met 115 euro voor alle werkenden met een inkomen rond het wettelijk minimumloon (tussen 23.000 en 40.000 euro).

Schijven inkomstenbelasting wijzigen
De laagste belastingschijf stijgt met 0,04 procentpunt naar 36,97%. Dat kost de ondernemer maximaal 20 euro meer belasting. Het percentage van de hoogste belastingschijf blijft 49,5% maar in 2024 wordt de tweede belastingschijf minder geïndexeerd, met 3,55% in plaats van 9,9%. Dit betekent dat ondernemers met een hoog inkomen meer belasting betalen.

Geen betalingskorting meer
In 2024 krijg je geen korting meer als jij je voorlopige aanslag inkomstenbelasting volledig vóór de eerste betalingstermijn betaalt.

Zelfstandigenaftrek daalt verder
Sinds 2022 is afgesproken dat de zelfstandigenaftrek versneld wordt afgebouwd. In 2024 is de zelfstandigenaftrek 3750 euro (was 5030 euro). De startersaftrek, de verhoging van de zelfstandigenaftrek voor startende ondernemers, blijft hetzelfde..

Ander systeem dividendbelasting
In 2024 gaat de dividendbelasting naar een tweeschijvensysteem. Over inkomen tot 67.000 euro betaal je 24,5% belasting. Over alles daarboven wordt het tarief 31%.

Box 3 inkomen uit sparen, beleggen
In 2024 betaal je over je vermogen tot 57.000 euro geen belasting. Daarna betaal je 34% belasting over het rendement dat je hiermee hebt gehaald. De overheid rekent in 2024 met een vast rendementspercentage voor beleggingen van 6,04%. Het rendement op spaargeld wordt later vastgesteld.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
In 2024 stijgt de onbelaste kilometervergoeding van 21 naar 23 cent. Als ondernemer mag je dit bedrag van de winst aftrekken voor zakelijke ritten met je privéauto, motor of fiets. Dat geldt voor woon-werkverkeer en andere zakelijke kilometers met een eigen vervoermiddel.

Lagere zorgtoeslag hogere huurtoeslag
Omdat in 2023 de zorgtoeslag eenmalig was verhoogd, is in 2024 is de maximale zorgtoeslag weer lager, en wel 127 euro per maand voor alleenstaanden (243 euro voor gezinnen). De huurtoeslag stijgt in 2024 met maximaal 416 euro per jaar.

Kindgebonden budget
De toeslag voor een kind jonger dan 18 jaar stijgt met maximaal 750 euro voor je eerste kind en maximaal 883 euro voor het tweede en volgende kind.

Tijdelijk noodfonds energie
Ondernemers die hun energierekening niet kunnen betalen kunnen tot april 2024 gebruikmaken van het Tijdelijk Noodfonds Energie (nog niet in werking).

Energie-investeringsaftrek wordt lager
Het percentage van de energie-investeringsaftrek wordt verlaagd van 45,5% naar 40% in 2024. De regeling wordt wel verlengd tot 2028.

Er zijn nog meer wijzigingen in 2024, maar die zijn voor een specifieke doelgroep interessant en worden hier verder niet uitgelegd.
• Wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling
• Afschrijven op gebouwen wordt beperkt
• Wijzigingen in de herinvesteringsreserve bij stopzetten bedrijf

ZZP Nederland 21 09 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*