AFSCHAFFING OF VERSOBERING LAAG BTW-TARIEF VOOR SIERTEELT, ARBEIDSINTENSIEVE DIENSTEN, CULTUUR EN LOGIES?

Het kabinet geeft in de Voorjaarsnota 2023 aan dat het in de aanloop naar de augustusbesluitvorming gaat kijken naar de doelmatigheid van het lage btw-tarief (9%). In het bijzonder kijkt het kabinet daarbij naar het 9% btw-tarief in de sierteelt, arbeidsintensieve diensten (zoals schilders, kappers en schoenmakers), cultuur (zoals boeken, musea en bioscopen) en logies (zoals hotels, campings en B&B’s). Vóór Prinsjesdag 2023 beslist het kabinet welke vervolgstappen het neemt. Als het kabinet beslist tot afschaffing van het 9%-btw-tarief voor één of meer van deze groepen of voor versobering, neemt het kabinet de impact op specifieke groepen daarin mee.

Bron: Zwart-Mul
26 05 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*