Vanaf 2024 minder afschrijven op bedrijfspand

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat ondernemers voortaan minder mogen afschrijven op hun bedrijfspand. Wat betekent dat voor u en waar moet u op letten als het parlement hiermee instemt?

Minder afschrijven. Op Prinsjesdag maakte het kabinet een pakket maatregelen bekend ter bestrijding van de armoede. Dat moet uiteraard ook gefinancierd worden en dus werd ook voorgesteld om voor ondernemers in de inkomstenbelasting het afschrijven op bedrijfspanden te beperken. Tot 2024 mocht u afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde van uw pand, vanaf 2024 wordt dit beperkt tot 100% van de WOZ-waarde.

Wat betekent dat? Omdat u op uw pand minder mag afschrijven, zal uw jaarlijkse winst op een bepaald moment hoger gaan uitvallen. Dat moment wordt bereikt als de boekwaarde van uw pand 100% van de WOZ-waarde is. Op dat moment is verder afschrijven niet meer mogelijk, zal uw winst daardoor hoger uitvallen en betaalt u dus meer belasting. Pas als de WOZ-waarde daalt, kunt u weer afschrijven. De WOZ-waarde van uw pand wordt dus nog belangrijker. Ligt de boekwaarde nu al onder de 100%, dan betekent de maatregel niet dat u al belasting moet betalen over het verschil. Verder is bepaald dat u in ieder geval nog drie jaar volgens de oude regeling mag afschrijven, als u nog geen drie jaren op uw pand heeft af kunnen schrijven.

Tips & Advies 10 10 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*