Het kabinet geeft in de Voorjaarsnota 2023 aan dat het in de aanloop naar de augustusbesluitvorming gaat kijken naar de doelmatigheid van het lage btw-tarief (9%). In het bijzonder kijkt het kabinet daarbij naar het 9% btw-tarief in de sierteelt, …

AFSCHAFFING OF VERSOBERING LAAG BTW-TARIEF VOOR SIERTEELT, ARBEIDSINTENSIEVE DIENSTEN, CULTUUR EN LOGIES? Read more »

Ondernemingen Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting wordt versneld afgebouwd met € 1.280 per jaar. De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs verlaagd van € 6.310 in 2022 naar € 900 in 2027. Voor het jaar 2023 bedraagt de …

Belastingplan 2023: de belangrijkste voorstellen voor de MKB-ondernemer Read more »

1. Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) verdwijnt per 1 januari 2025, maar is wel beschikbaar voor ouders van kinderen die voor deze datum zijn geboren. Het kabinet wil van deze regeling af vanwege de herziening van kinderopvangtoeslag. De …

2023 fiscale wijzigingen die zijn aangekondigd met een korte toelichting Read more »